Bratislavacity.sk - Úvod
Bratislavacity.sk - Úvod Bratislavacity.sk in English
Utorok, 25. júna 2019 | 22:00 @ 250 | onLine: 1

NAJ.skNa tomto mieste vám ponúkame informácie o zastupiteľských úradoch jednotlivých krajín. Sú zoradené v abecednom poradí, pri navigácii však môžete využiť aj menu, ktoré vám hľadanie zjednoduší.

     

Počet vyhovujúcich záznamov: 39
Ukáž všetky záznamy

?eská republika, ve?vyslanectvo
Hviezdoslavovo nám. 8
Tel.: 02/ 59 203 303
Fax: 02/ 59 203 330
WWW: N/A
Email: bratislava@embassy.mzv.cz

?ínska ?udová republika, ve?vyslanectvo
Údolná 7
Tel.: 02/ 54 415 304
Fax: 02/ 54 416 551
WWW: N/A
Email: chinask@gtinet.sk

Belgické krá?ovstvo, ve?vyslanectvo
F. Krá?a 5
Tel.: 02/ 52 491 338
Fax: 02/ 52 494 296
WWW: N/A
Email: ambabelbratis@gtinet.sk

Bieloruská republika, generálny konzulát
Kuzmányho 3/a
Tel.: 02/ 54 416 325
Fax: 02/ 54 416 328
WWW: N/A
Email: N/A

Bulharská republika, ve?vyslanectvo
Kuzmányho 1
Tel.: 02/ 54 415 308
Fax: 02/ 54 412 404
WWW: N/A
Email: bulembassy@ba.telekom.sk

Chorvátska republika, ve?vyslanectvo
Mišíkova 21
Tel.: 02/ 54 433 657
Fax: 02/ 54 435 365
WWW: N/A
Email: hvelba@internet.sk

Dánske krá?ovstvo, generálny honorárny konzulát
Ventúrska 12
Tel.: 02/ 54 418 470
Fax: 02/ 54 419 385
WWW: N/A
Email: N/A

Európska komisia, delegácia
Panská 3
Tel.: 02/ 54 431 718
Fax: 02/ 54 432 972
WWW: N/A
Email: N/A

Fínska republika, konzulát
Moyzesova 5
Tel.: 02/ 54 434 171
Fax: 02/ 54 431 289
WWW: N/A
Email: N/A

Francúzska republika, ve?vyslanectvo
Hlavné nám. 7
Tel.: 02/ 59 347 111
Fax: 02/ 59 347 199
WWW: www.france.sk
Email: diplo@france.sk

Helénska republika, ve?vyslanectvo
Hlavné nám. 4
Tel.: 02/ 54 434 143
Fax: 02/ 54 434 064
WWW: N/A
Email: embassy@greece.sk

Holandské krá?ovstvo, ve?vyslanectvo
F. Krá?a 5
Tel.: 02/ 52 491 577
Fax: 02/ 52 491 075
WWW: www.netherlandsembassy.sk
Email: nlgovbtl@internet.sk

Indická republika, ve?vyslanectvo
Radlinského 2
Tel.: 02/ 52 931 700
Fax: 02/ 52 931 690
WWW: N/A
Email: eindia@computel.sk

Indonézska republika, ve?vyslanectvo
Mudro?ova 51
Tel.: 02/ 54 419 886
Fax: 02/ 54 419 890
WWW: www.indonesia.sk
Email: indonesia@indonesia.sk

Kanada, konzulát
Mišíkova 28d
Tel.: 02/ 52 442 177
Fax: N/A
WWW: N/A
Email: N/A

Kórejská republika, honorárny konzulát
Hviezdoslavovo nám. 20
Tel.: 02/ 59 394 204
Fax: 02/ 59 394 205
WWW: N/A
Email: N/A

Kubánska republika, ve?vyslanectvo
Somolického 1/a
Tel.: 02/ 52 492 777
Fax: 02/ 52 494 200
WWW: N/A
Email: embacuba@zutom.sk

Líbyjská arabská ?udová socialistická džamahíríja, ?udový úrad
Révová 45
Tel.: 02/ 54 410 324
Fax: 02/ 54 410 730
WWW: N/A
Email: N/A

Luxemburské ve?kovojvodstvo, honorárny konzulát
Bajkalská 25
Tel.: 02/ 53 418 585
Fax: N/A
WWW: N/A
Email: N/A

Ma?arská republika, ve?vyslanectvo
Sedlárska 3
Tel.: 02/ 54 430 541
Fax: 02/ 54 435 484
WWW: N/A
Email: N/A

Nemecká spolková republika, ve?vyslanectvo
Hviezdoslavovo nám. 10
Tel.: 02/ 54 419 640
Fax: 02/ 54 419 634
WWW: www.germanembassy.sk
Email: public@germanembassy.sk

Nórske krá?ovstvo, honorárny konzulát
Jašíkova 2
Tel.: 02/ 43 296 524
Fax: 02/ 43 427 552
WWW: N/A
Email: N/A

Po?ská republika, ve?vyslanectvo
Hummelova 4
Tel.: 02/ 54 413 174
Fax: 02/ 54 413 184
WWW: N/A
Email: bratampl@nextra.sk

Rakúska republika, ve?vyslanectvo
Ventúrska 10
Tel.: 02/ 54 432 985
Fax: 02/ 54 432 486
WWW: N/A
Email:

Republika Angola, ve?vyslanectvo
Mudro?ova 47
Tel.: 02/ 54 412 164
Fax: 02/ 54 412 182
WWW: www.embangola.sk
Email: embangola1@embangola.sk

Rumunsko, ve?vyslanectvo
F. Krá?a 11
Tel.: 02/ 52 491 665
Fax: 02/ 52 444 056
WWW: N/A
Email: ro-embassy@ba.sknet.sk

Ruská federácia, ve?vyslanectvo
Godrova 4
Tel.: 02/ 54 413 468
Fax: 02/ 54 434 910
WWW: N/A
Email: embrus@gtinet.sk

Slovinská republika, ve?vyslanectvo
Moyzesova 4
Tel.: 02/ 52 450 005
Fax: 02/ 52 450 009
WWW: N/A
Email: amb.si@internet.sk

Spojené štáty americké, ve?vyslanectvo
Hviezdoslavovo nám. 4
Tel.: 02/ 54 430 861
Fax: 02/ 54 415 148
WWW: www.usembassy.sk
Email: front@usis.sk

Svätá Stolica, ve?vyslanectvo
Nekrasovova 17
Tel.: 02/ 54 793 528
Fax: 02/ 54 793 529
WWW: N/A
Email: nunziatura@nextra.sk

Talianska republika, ve?vyslanectvo
?erve?ova 19
Tel.: 02/ 54 413 195
Fax: 02/ 54 413 202
WWW: www.ambitaba.sk
Email: amb@ambitaba.sk

Turecká republika, ve?vyslanectvo
Holubyho 11
Tel.: 02/ 54 415 504
Fax: 02/ 54 413 145
WWW: N/A
Email: testta@netlab.sk

Ukrajina, ve?vyslanectvo
Radvanská 35
Tel.: 02/ 59 202 810
Fax: 02/ 54 412 651
WWW: www.ukrembassy.sk
Email: ukremb@ukrembassy.sk

Ve?ká Británia a Severné Írsko, ve?vyslanectvo
Panská 16
Tel.: 02/ 54 419 632
Fax: 02/ 54 410 002
WWW: www.britemb.sk
Email: bebra@internet.sk

Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov, ve?vyslanectvo
Na v?šku 8
Tel.: 02/ 54 414 585
Fax: 02/ 54 414 590
WWW: N/A
Email: N/A

Zväzová republika Juhoslávia, ve?vyslanectvo
Búdková 38
Tel.: 02/ 54 431 927
Fax: 02/ 54 431 933
WWW: N/A
Email: embas_yu@isternet.sk

Španielske krá?ovstvo, ve?vyslanectvo
Prepoštská 10
Tel.: 02/ 54 415 724
Fax: 02/ 54 417 565
WWW: N/A
Email: embajada.bratislava@mail.viapvt.sk

Švaj?iarska konfederácia, ve?vyslanectvo
Tolstého 9
Tel.: 02/ 59 301 111
Fax: 02/ 59 301 100
WWW: N/A
Email: vertretung@bts.rep.admin.ch

Švédsko, generálny konzulát
Lermontovova 15
Tel.: 02/ 52 499 824
Fax: 02/ 54 415 462
WWW: www.swedcons.sk
Email: swedcons@swedcons.sk

Hore | To the Top

© 2000-2019, Bratislavacity.sk. Všetky práva vyhradené. | English

Bratislavacity.sk. Zakopane, Poland

Žiadna časť tejto stránky nemôže byť reprodukovaná bez písomného súhlasu autora. Maximálna snaha bola vyvinutá na zaručenie presnoti informácii, autor však nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené prípadnými omylmi.