Bratislavacity.sk - Úvod
Bratislavacity.sk - Úvod Bratislavacity.sk in English
Utorok, 25. júna 2019 | 22:01 @ 251 | onLine: 1

NAJ.skBratislava sa za posledných pár rokov zmenila na nepoznanie. Mnohé objekty boli vynovené, pribudlo nespočet nových. Pri prechádzke mestom natrafíte na veľa historických pamiatok, z ktorých každá by vedela porozprávať svoj zaujimavý príbeh.

Dúfam, že nasledujúca fotogaléria Vám nielen predstaví mesto po vizuálnej stránke, ale poslúži aj ako užitočná pomôcka pri jeho spoznávaní.

Historické pamiatky
Hradný vrch
Rudnayovo námestie
Mierové námestie
Michalská
Primaciálne námestie
Mostová / Medená
Hviezdoslavovo námestie
Hlavné námestie
Zaujimavé miesta a objekty
Michalská - Sedlárska - Ventúrska - Rybná brána
Panská / Rybná brána
rieka Dunaj
Hviezdoslavovo námestie / Mostová
Hodžovo námestie
Hviezdoslavovo námestie
Blumentálska / Radlinského
Laurinská
rieka Dunaj
Einsteinova
Vajnorská
Námestie Slobody
Mýtna / Starohorská
Námestie Alexandra Dubčeka
Poštová
Rybná brána
 
Fajnorovo nábrežie
Mýtna
rieka Dunaj
Hodžovo námestie
Karadžičova / Mlynské nivy
Bratislava - okolie
Devínska Nová Ves
Gabčíkovo

Hore | To the Top

Fotogaléria:
 
© 2000-2019, Bratislavacity.sk. Všetky práva vyhradené. | English

Bratislavacity.sk. Zakopane, Poland

Žiadna časť tejto stránky nemôže byť reprodukovaná bez písomného súhlasu autora. Maximálna snaha bola vyvinutá na zaručenie presnoti informácii, autor však nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené prípadnými omylmi.