Bratislavacity.sk - Úvod
Bratislavacity.sk - Úvod Bratislavacity.sk in English
Utorok, 25. júna 2019 | 22:00 @ 250 | onLine: 1

NAJ.skBratislava je od roku 1919 hlavné mesto Slovenskej republiky. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa Bratislava stala taktiež sídlom prezidenta, Národnej rady a najvyšších kultúrnych, hospodárskych a vedeckých inštitúcií.

Stará radnica  Čumil

Z priemyslu je Bratislava významným strediskom najmä chemického priemyslu (Slovnaft-výroba pohonných látok a olejov, Istrochem-výroba kyselín a priemyselných hnojív), gumárenského priemyslu (Matador), strojárskeho (Volkswagen, BAZ), elektrotechnického (Kablo, Tesla, Siemens), sklárskeho, pivovarníckeho (Stein) a potravinárskeho priemyslu.

Bratislava je strediskom slovenského školstva (Univerzita Komenského založená roku 1919, Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita, Vysoká škola muzických umení, Vysoká škola výtvarných umení), vedy (Slovenská akadémia vied, mnohé vedeckovýskumné ústavy) a kultúry (Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná filharmónia).

Hlavné námestie  Hlavné námestie

Pravidelne sa tu konajú známe festivaly, ako Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavská lýra, Bienále ilustrácií Bratislava, výstava kvetov Flóra, veľtrh chemických výrobkov Incheba, medzinárodný veľtrh stavebníctva Coneco, a iné.

Bratislava je mestskou pamiatkovou rezerváciou s národnými kultúrnymi pamiatkami Bratislavský hrad, hrad Devín, Slavín, budova Academie Istropolitany a budova evanjelického lýcea. Z ďalších architektonických pamiatok je zaujimavý gotický Dóm svätého Martina, Stará radnica zo 14.-15.storočia, Mirbachov a Primaciálny palác, Michalská brána zo 14.storočia, Grassalkovichov(teraz Prezidentský) palác a iné.

Hore | To the Top

Štatistické údaje
Počet obyvateľov
448,3 tisíc
Hustota obyv.:
1220 obyv./km²
Rozloha mesta
367,5 km²
Nezamestnanosť
3,82%
Priemerná teplota
10,8 °C
Najvyššia stavba:
Televízna veža (200m)
Najvyššia budova:
Ústredie NBS (111m)

Erb mesta Bratislava
Erb mesta

© 2000-2019, Bratislavacity.sk. Všetky práva vyhradené. | English

Bratislavacity.sk. Zakopane, Poland

Žiadna časť tejto stránky nemôže byť reprodukovaná bez písomného súhlasu autora. Maximálna snaha bola vyvinutá na zaručenie presnoti informácii, autor však nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené prípadnými omylmi.