Bratislavacity.sk - Úvod
Bratislavacity.sk - Úvod Bratislavacity.sk in English
Utorok, 25. júna 2019 | 22:01 @ 251 | onLine: 1

NAJ.skBratislava je hlavné a zároveň najväčšie mesto Slovenskej republiky. Má približne 450 000 obyvateľov. Mesto sa rozprestiera po oboch stranách druhej najdlhšej rieky Európy, Dunaja. Strategická poloha jej už v minulosti zabezpečovala významné postavenie medzi ostatnými mestami.

Historické centrum  Historické centrum

Bratislava vznikla na mieste, kde sa v minulosti stretávali významné obchodné cesty - Podunajská, ktorá spájala východnú a juhovýchodnú Európu so západnou,a Jantárová, ktorá spájala južnú, jadranskú oblasť so severnou, pobaltskou oblasťou.
Už v mladšej dobe železnej existovalo na území dnešného mesta sídlisko Keltov, ktorí boli známi najmä vyspelou remeselníckou výrobou. Takéto sídlisko sa nazýva Oppidum, a práve toto patrilo k najvýznamnejším v strednej Európe.

Od 6. storočia bola Bratislava osídlená Slovanmi, prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 907. Až do roku 1918 bola Bratislava súčasťou Uhorska, neskôr Habsburskej monarchie. Mestské výsady získala v roku 1291 od uhorského kráľa Ondreja III. V roku 1464 získala od Mateja Korvína významné právo meča. Mestská rada tak mohla sama trestať previnilcov i tým najvyšším trestom - hrdelným.

Historické centrum  Historické centrum

V roku 1465 tu bola založená prvá vysoká škola na Slovensku, Academia Istropolitana. Založil ju Matej Korvín so súhlasom pápeža Pavla II. O dva roky neskôr univerzita zahájila svoju činnosť so 4 fakultami: teologickou, právnickou, medickou (lekárskou) a artistickou (filozofickou).

V rokoch 1526-1784 bola Bratislava hlavným mestom Uhorska. Sídlili tu orgány uhorskej štátnej správy, v gotickej katedrále sv. Martina boli korunovaní uhorskí králi. V roku 1805 bol v Primaciálnom paláci podpísaný Bratislavský mier medzi Napoleonom Bonapartem a rakúskym cisárom Františkom I. Napoleon však mier porušil a 26.-28. júna roku 1809 bombardoval Bratislavu z petržalskej strany Dunaja.

Od roku 1919 je Bratislava hlavným mestom Slovenskej republiky.

Hore | To the Top

Historické mená
Wratislaburgum
r. 807
Brezesburg
r. 1042
Preslawaspurch
r. 1052
Bosonium
r. 1146
Brezalauspurc
neznáma doba
Istropolis
Matej Korvín
Pozsony
Maďarský názov
Braslavespurch
16. storočie
Posonium
Latinský názov
Pressburg
Nemecký názov
Brezizbuch
Nemecký názov
Bresburch
Nemecký názov
Prešporok
neznáma doba
Wilsonovo Mesto
návrh, 1919
Bratislava
oficiálne od r. 1919

Historický erb mesta Bratislava
Historický erb mesta

© 2000-2019, Bratislavacity.sk. Všetky práva vyhradené. | English

Bratislavacity.sk. Zakopane, Poland

Žiadna časť tejto stránky nemôže byť reprodukovaná bez písomného súhlasu autora. Maximálna snaha bola vyvinutá na zaručenie presnoti informácii, autor však nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené prípadnými omylmi.